hulpbijconcentratie.nl

Wie ben ik?

Hulp bij Concentratie is opgezet door Christine Jonker. Zij is getrouwd en heeft twee kinderen (uit 1997 en 2000).

Christine vertelt:

"Onze zoon (toen 12 jaar) vertoonde gedrags- en concentratieproblemen en na een lange zoektocht ontdekte ik de oorzaak: hij denkt in beelden, waardoor hij regelmatig verkeerd begrepen werd.

Tevens kwam ik erachter, dat ik zelf beelddenker ben. Dit verklaarde mijn moeizame schoolgang. Ik ben wel HBO, Pedagogische Academie, geschoold. Het verklaarde ook waar ik in mijn werkzame leven tegenaan liep met zijn gevolgen.

Nu is mijn missie enerzijds het bereiken en helpen van in beelden denkende volwassenen en kinderen en anderzijds het beelddenken bekend maken onder het grote publiek.Om dit te kunnen doen, ben ik opgeleid tot Beeld en Brein (Puber) Coach en Beeld en Brein Beelddenkspecialist."

Deze opleiding is een vorm van Remedial Teaching. Christine is dan ook lid van de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers. 

Hulp bij Concentratie doet, afhankelijk van de hulpvraag, bijvoorbeeld onderzoek naar:

  • of je een beelddenker bent;
  • op welke manier je het makkelijkste (geheugenonderzoek) onthoudt;
  • welke leerstijl je hebt (leerstijlenonderzoek);
  • je ogen door middel van een screening op fixatie disparatie;
  • je schoolse vaardigheden (een individueel onderwijskundig onderzoek).