hulpbijconcentratie.nl

Kosten

Het eerste consult kost 60 euro, omdat hierin onderzoek gedaan wordt. Vooraf is dan telefonisch contact geweest om vast te stellen dat een consult zinvol is.

Een leerstijlen onderzoek en een geheugentest kunnen voor 50 euro worden afgenomen. 

Op onderwijsbegeleiding zit geen BTW.

Afhankelijk van de hulpvraag zijn er drie tot zes consulten nodig. Gestreefd wordt naar zelfstandigheid. Als kind zelfstandig verder kan met de aangeleerde "tools", eventueel nog met hulp van de ouders, stoppen de consulten. Deze consulten, waarbij de hulpvraag wordt opgepakt,kosten rond de 30 euro.

Hulp bij Concentratie maakt een methode, die specifiek gericht is op de hulpvraag van de klant. Hierdoor is er geen vergoeding door zorgverzekeraars.