hulpbijconcentratie.nl

Blog februari 2017

  Kans op dyslexie door leesmethode (2017).

   Blog december 2016

    Blog november 2016

     Communicatie: relatie tussen taaldenker en beelddenker.

     De taaldenker communiceert met de beelddenker.

     Heel kort wat communicatie is

     Communicatie is een interactie waarbij levende wezens informatie uitwisselen. Hierbij worden signalen gebruikt om elkaar wensen, behoeftes of meningen duidelijk te kunnen maken. Het gaat hierbij zowel om de gesproken woorden als om gedrag, houding, stem, toon, expressie en gebaren.

     Communicatie in beeld

     Communiceren verloopt via verschillende dimensies. Zo onderscheiden we vier niveaus in elk gesprek:

     1.     Inhoudsniveau: Er wordt gesproken over een zakelijk, inhoudelijk iets.

     2.     Procedure niveau: Er wordt afgesproken op welke wijze de inhoud zal worden besproken. Bijvoorbeeld: het doel (is dit ook jouw doel?)of:  ik wil graag advies, ik vraag een kwartiertje van je tijd.

     3.     Gevoelsniveau: Communicatie gaat gepaard met gevoelens en verwachtingen. Bijvoorbeeld: ik merk irritatie bij jou. Wat irriteert je?

     4.     Interactieniveau: Tussen personen die praten is een verbinding, die de toon zet van het gesprek. Bijvoorbeeld: waarom zeg je nu niets? Of: het lijkt of we langs elkaar heen praten of het gesprek gaat de verkeerde kant op. 

     Als de communicatie stokt, is het belangrijk om te controleren of de gesprekspartners op verschillende niveaus zitten. Als de één boos geworden is en de ander praat door op inhoud, is het voor te stellen dat het gesprek niet optimaal meer is. Opletten dus! Luister en neem waar! Luisteren is niet alleen de woorden horen maar ook de gesprekspartner observeren: ik zie aan hem, ik merk aan hem.

     Verschillen tussen de taaldenker en de beelddenker.

     Beelddenkers denken ongestructureerd, doordat hun dominante deel van het brein ongestructureerd is. Ze willen snel resultaat en zien vaak al een oplossing, maar hebben moeite deze te verwoorden. Er zit weinig ruimte tussen denken en doen.

     Taaldenkers denken stapsgewijs, doordat hun dominante deel van het brein geordend is. Ze praten zo naar een eindresultaat toe: van a naar z.

     Elke stap die de taaldenker benoemt levert voor de beelddenker weer veel nieuwe “beelden “ op, waardoor de beelddenker snel afgeleid raakt. Hierdoor raakt hij de taaldenker kwijt.

     De beelddenker overziet veelal het geheel en roept de oplossing. Hij is veelal een paar stappen vooruit. De taaldenker volgt hierin de beelddenker niet, omdat hij nog niet bij het resultaat is. De taaldenker is op weg ernaar toe.

     Hoe kunnen we communicatie tussen beelddenkers en taaldenkers bevorderen?

     Allereerst is (h)erkenning van de verschillende manieren van denken van belang. Hoe denkt mijn partner?

     De beelddenker heeft de ruimte nodig om de stappen van de taaldenker te kunnen blijven volgen. Er kunnen twee dingen gebeuren: de beelddenker holt een trap op, ziet de oplossing en wil het meteen uitvoeren. Hij is de taaldenker dus voor. Of de beelddenker is afgeleid, blijft op een trede staan, terwijl de taaldenker  al de volgende stappen zet. Laat duidelijk zijn dat de essentiële communicatieve verbinding weg is, zodra de partners niet meer op dezelfde trede staan.

     Conclusie

     Goede communicatie houdt in dat partners zich onbevooroordeeld verbonden voelen. Zodra irritatie gevoeld wordt om welke reden dan ook is het besef van belang op welk niveau van communicatie de partners zitten. Als door vragen te stellen een partner kennelijk behoefte heeft aan duidelijkheid, is hij nog op inhoudsniveau. Vaak wordt op zo’n moment echter de ander ongeduldig en reageert geïrriteerd met: “Dat heb ik zojuist verteld!” Dit is jammer, omdat hij hierdoor op gevoelsniveau belandt, waarmee de communicatie stokt.

     Vraag voor verdieping het document "Communicatie-relatie taaldenker en beelddenker" via onderstaande reactie aan.


     Bibliografie

     Yearth (2015) Utrecht

     Bezem, A & van de Coolwijk, M (2008). Beeld en Brein Top. Den Helder: Bureau Bezem

           Reacties

     Commentaar
     Jouw naam/bijnaam
     Website url
     E-mail
     Dit is een verplicht veld

     Wij zijn niet zozeer anders,de rest is alleen hetzelfde.