hulpbijconcentratie.nl

Blog februari 2017

  Kans op dyslexie door leesmethode (2017).

   Blog december 2016

    Blog november 2016

     Invloed van taal op faalangstproblematiek

     Words can hurt of heal. What did yours do today?

     Hoe is de invloed van taal op faalangstproblematiek?

     Cognitieve faalangst

     Faalangst is de vijand voor menig scholier. Onderscheiden worden sociale, cognitieve en motorische faalangst. In dit blog belicht ik cognitieve faalangst.

     Cognitieve faalangst laat zich omschrijven als niets meer weten tijdens het maken van een toets. Enorm vervelend, zeker als door de angst een onvoldoende gescoord wordt. En helemaal vervelend als de ervaring vlak voor het cruciale moment nog was: “daarnet wist ik het nog!” .

     Erkenning en acceptatie

     Angst geeft aan dat er iets aan de hand is dat niet goed is en dat er iets aan moet worden gedaan. Erkenning en vervolgens acceptatie zijn de eerste stappen om te leren omgaan met faalangst.

     Verworven angst

     Achtergrond kennis over faalangst maakt duidelijk dat de angst verworven is. Er is iets gebeurd, waardoor die angst er nu zit. Door weer iets te laten gebeuren, kan de angst weer weggaan. Namelijk door bewust het denken te sturen. Denken zijn woorden en woorden vormen taal.

     Gedachtes

     Faalangst heeft alles te maken met taal. Verschillende wetenschappers verklaren de relatie angst en taal. Hayes schrijft in zijn boek het effect dat taal heeft op angst. Het zijn woorden, woorden die onze gedachtes vormen en die ons een bang gevoel geven (Hayes, 2011). Bosch legt uit hoe woorden een kindsgevoel kunnen uitlokken. Een baby, die te laat gevoed wordt, kan onbewust de gedachtes hebben gehad: “Ik heb honger, iemand moet mij helpen! Help, er komt niemand!”. Deze gedachtes bezorgen een machteloos/wanhopig  (bang) gevoel. De gedachtes worden met het gevoel weggestopt. Het brein werkt zo, dat alle emotionele ervaringen opgestapeld worden. Omdat niets hiervan verdwijnt, kunnen bij volwassenen deze oorspronkelijke oude kindgevoelens  worden opgeroepen. Aanleiding zijn woorden van nu, die snel geassocieerd worden met de onbewuste gedachtes die de baby ooit had. Ook bij Bosch zijn het woorden die pijn doen en blokkades kunnen bewerkstelligen. (Bosch, 2005)

     Conclusie

     Bosch verklaart, dat van jongsaf aan irrationele gedachtes in het brein terecht zijn gekomen, waar volwassenen hinder van ondervinden. Hayes legt uit, op welke manier taal gebruikt wordt, waardoor een vervelend of fijn gevoel ontstaat. De invloed van taal bij faalangstproblematiek is hiermee wel duidelijk. Vraag voor verdieping het document "Cognitieve faalangst" via onderstaande reactie aan.

     Bibliografie

      

     Bosch, I. (2005). De herontdekking van het ware zelf. Amsterdam/Antwerpen: Atlas Contact.

     Hayes, S. C. (2011). Uit je hoofd in het leven. Amsterdam: Nieuwezijds.

     Reacties

     Commentaar
     Jouw naam/bijnaam
     Website url
     E-mail
     Dit is een verplicht veld

     Wij zijn niet zozeer anders,de rest is alleen hetzelfde.