hulpbijconcentratie.nl

Blog februari 2017

  Kans op dyslexie door leesmethode (2017).

   Blog december 2016

    Blog november 2016

     Wat zijn executieve functies?

     Executieve functies.

     Vaardigheden

     Het gaat om vaardigheden die het een persoon mogelijk maken om taken uit te voeren. Bij het uivoeren van taken laat je gedrag zien.

     Voor een indruk lichten onderstaande voorbeelden dit kort toe. 

     • Het vermogen om na te denken voor je iets doet, de neiging weerstaan om meteen iets te zeggen of te doen: geduldig op je beurt wachten, zonder gemor accepteren dat iets niet mag. 
     • Je flexibel kunnen opstellen: het kind rekent erop dat moeder hem uit school ophaalt en raakt niet in paniek als vader er ineens staat. 
     • Het vermogen om afleidende prikkels onder controle te houden: een klein kind is makkelijk af te leiden en laat zich ook makkelijk afleiden. Eenmaal op school zal een kind toch enige tijd aan een taak moeten kunnen werken. Veel kinderen laten zich afleiden door een vallend potlood in de klas (externe factor) of laten zich afleiden door hun eigen gedachten (interne factor). Met andere woorden:het is een vaardigheid om je te kunnen  afsluiten voor onbelangrijke informatie op momenten dat je aan een (school)taak werkt. Voor jonge kinderen is dit een uitdaging!

     Werkgeheugen

     Een belangrijke executieve functie is het werkgeheugen: tijdelijke opslag van informatie tijdens uitvoeren (school)taak. Een kind met een zwak werkgeheugen heeft moeite om meer dan één instructie te onthouden, heeft moeite met het uitvoeren van taken die uit meerdere stappen bestaan, moet steeds herinnerd worden aan afspraken, zoals bijvoorbeeld een hand geven bij weggaan, zijn bord en beker in de vaatwasser zetten of zijn tandenborstel terugzetten in de beker. Een zwak  werkgeheugen is van invloed op regelen van gedrag!

     Ontwikkeling

     Fundamenten voor de ontwikkeling van executieve vaardigheden worden nog voor de geboorte in de hersenen aangelegd en het is niet mogelijk om dit biologisch vermogen te beïnvloeden.  Deze vaardigheden ontwikkelen zich gedurende de eerste twintig jaar van een mensenleven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan hoe pubers moeten plannen: veel pubers lukt het niet, overzien het niet. Simpelweg omdat in hun hersenen de verbindingen, die hiervoor nodig zijn, nog niet voldoende gerijpt zijn. Het is technisch niet mogelijk!

     Ieder kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo. Maar in groep 3 wordt wel van iedereen verwacht dat het leert lezen, rekenen en schrijven; men gaat uit dat het gemiddelde kind dit zou moeten kunnen.

     Als bepaalde vaardigheden nog niet zover ontwikkeld zijn, kan dit problemen geven. Dit kan zich uiten in gedrag.

     Als je eenmaal weet om welke vaardigheden het gaat kun je wel het kind een handje vooruit helpen in deze ontwikkeling.

     Werkgeheugen in de praktijk

     Om een beetje idee te hebben van hoe het in de praktijk werkt bij mensen met een zwak werkgeheugen geeft onderstaande tekst een indruk. Mensen met een zwak werkgeheugen hebben moeite om de vetgedrukte tekst te lezen. Voor hen is de “aangepaste” tekst beter.

     • Een politieagent in de familie heeft een groep Drentse verdachten van overvallen op de hoogte gebracht van een op handen zijnde arrestatie. De schoonvader van een van de verdachten is politieman en wist van de aanhouding. Met die kennis hebben de verdachten hun verhaal op elkaar afgestemd.
     Aangepast:
     • De politie wilde verdachten van een overval oppakken.Een van de politiemannen kende de verdachten.Hij heeft de verdachten van te voren gewaarschuwd.De verdachten konden toen hun verhaal op elkaar afstemmen.

     Samenvatting

     Executieve (uitvoerende) vaardigheden zijn nodig om taken te kunnen doen. Aan het gedrag valt af te leiden of, hoe en wanneer een taak gedaan wordt. De vaardigheden ontwikkelen zich gedurende de eerste twintig jaar. Dit is een biologisch gegeven. Wanneer in het brein een vaardigheid "klaar" is, verschilt per individu. Echter, het onderwijs richt zich op het gemiddelde kind. Hierdoor kan het zijn dat een kind iets moet doen, waarvoor het nog niet competent is. Een belangrijke vaardigheid is het werkgeheugen. Een zwak werkgeheugen beïnvloedt het gedrag.

     Bibliografie

     Guare, R. & Dawson, P. (2013). Slim Maar..Help adolescenten hun talenten benutten door hun executieve functies te versterken. Amsterdam: Hogrefe Uitgevers


      

           Reacties

     Commentaar
     Jouw naam/bijnaam
     Website url
     E-mail
     Dit is een verplicht veld

     Wij zijn niet zozeer anders,de rest is alleen hetzelfde.