hulpbijconcentratie.nl

Blog februari 2017

  Kans op dyslexie door leesmethode (2017).

   Blog december 2016

    Blog november 2016

     Prijslijst 2017 2018
     Tarieven 2017 / 2018    
     Telefonisch contact gratis
     Intake - Meervoudige benadering en helder krijgen hulpvraag € 60 1 uur
     Visuele screening van samenwerking ogen € 25 1/2 uur
     Aanvullend onderzoek - Noodzakelijk als hulpvraag nog niet helder is € 30 n.v.t.
     Behandelingstraject individueel inclusief behandelingsplan - Hoeveel sessies is afhankelijk van de hulpvraag € 30 per sessie
     Individueel Onderwijskundig Onderzoek inclusief verslag - Verkrijgen van compleet beeld van kind en cognitie, waarbij kind deels aanwezig is. Deel tijd voor conclusies/adviezen en  verslag € 350 8 uur
     Onderdelen uit het Onderwijskundig Onderzoek    
     sociaal emotioneel onderzoek - diagnosticeren hoe kind zijn belevingswereld ervaart € 60 1 uur
     leerstijlen- en geheugenonderzoek - diagnosticeren op welke manier kind leert € 50 1 uur
     didactisch onderzoek - niveau bepalen van reken-, taalvaardigheden en begrijpend lezen € 90 2 uur
     non verbaal intelligentie onderzoek - diagnosticeren van niveau van intelligentie € 50 1 uur
     Voor scholen: diverse mogelijkheden om taal in beeld te vertalen. Doel altijd: vanuit ontspanning (fysiek en mentaal) effectief leren leren € in overleg

      

      

      

     Wij zijn niet zozeer anders,de rest is alleen hetzelfde.