hulpbijconcentratie.nl

Anders denken

Wat bedoelen we met denken in beelden in vergelijking met denken in taal?

De meeste mensen denken zowel in beelden als in taal: tussen 40 en 60 procent. 5% van de kinderen in een klas is een beelddenker.


Beelddenken is een manier van denken en daardoor onthouden in beelden en gebeurtenissen.(denkt voor meer dan 60% in beelden)


Taaldenken is een manier van verbaal denken. Dit betekent dat iemand voornamelijk in woorden en zinnen denkt en onthoudt. (denkt voor minder dan 40% in beelden)


Onze hersenen slaan informatie op, die via de zintuigen (horen, zien, voelen, ervaren, ruiken, proeven) binnenkomt. Per persoon verschilt welk(e) zintuig(en) dominant is (zijn), welk zintuig het sterkst ontwikkeld is. Beelddenkers onthouden met behulp van iets zien (ze maken er een plaatje of film van), vaak gecombineerd met ervaring. Taaldenkers onthouden tekst die ze gehoord hebben en gelezen hebben.

De hersenen bestaan uit twee helften, die via talloze onderlinge verbindingen samenwerken. Van beelddenkers is de rechter hersenhelft sterker ontwikkeld. De linker hersenhelft is achter gebleven.

De Amerikaanse hoogleraar in de psychobiologie, Roger W. Sperry, heeft dit verder onderzocht. Een Nederlandse wetenschapper, die onderzoek gedaan heeft en doet naar informatie verwerking, is de hoogleraar Theoretische Neuropsychologie Jaap Murre. 

Vergelijk: 

Linker hersenhelft

 • Woorden (taal)
 • Logica
 • Details
 • Nummers
 • Serieel (op volgorde)
 • Lineair (achter elkaar)
 • Analyse (uitpluizen)

  In de communicatie betekent dit: 

 • Uit detail naar geheel
 • Geconcentreerd 
 • Beschouwend
 • Gericht op feiten

Rechter hersenhelft

 • Ritme
 • Ruimtelijk inzicht
 • Overzicht
 • Verbeelding
 • Dagdromen
 • Kleur
 • Muziek

 In de communicatie betekent dit: 

 • Van geheel naar detail
 • Associatief afdwalen
 • Verplaatst zich middenin
 • Gericht op ervaring (verbeelding)

Het juiste plaatje zegt meer dan duizend woorden. 

Maar een beelddenker ter ondersteuning plaatjes aanreiken is een misvatting.

Omdat een beelddenker aldoor zijn eigen plaatjes maakt. Dus er zijn plaatjes voldoende! Zijn de plaatjes goed? Daarom: vraag hem: wat zie je??