hulpbijconcentratie.nl

Mail of bel gerust! Geheel vrijblijvend!

In een gratis telefonisch consult worden een aantal vragen en kan beoordeeld worden of het zin heeft om vast te komen stellen of het kind (of jij) beelddenker is.

Heeft een afspraak maken zin, dan zijn vragenlijsten en op de klant gerichte onderzoeksmethodes, bijvoorbeeld Ojemanns wereldspel, meetinstrumenten om het beelddenken te bepalen. 

Ook worden de ogen gescreend met behulp van de Bioptor. Vaak wordt dyslexie vastgesteld, terwijl er in sommige gevallen een oogprobleem is. Oogproblemen zijn met oogspieroefeningen te verhelpen. 

Vervolgens wordt er een specifiek behandelplan opgesteld, waarbij de vertaalslag van taal naar beeld centraal staat. In de Remedial Teaching staat deze manier centraal. Ook voor niet beelddenkers is de veelzijdige benadering (gebruik van meerdere zintuigen) helpend.

Is er een probleem met spellen? Hulp bij Concentratie heeft een RT-aanpak ontwikkeld, waaronder het klankenbos, waardoor het kind de woordjes wel leert schrijven op een wijze die bij hem past.

Is er een probleem met begrijpend lezen danwel bestuderen van teksten? De kleurmethode samen met de mindmap (dus let op: niet alleen de mindmap) maken teksten beeldend! Zie wetenschappelijk bewijs op de site van beeldenbrein! 

Zijn de regels van ontleden ongrijpbaar? Hulp bij Concentratie heeft een spelenderwijs "topdown" manier!